گالری

گالری نمونه کارهای باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک

باشگاه المینوم اراک
آلومینیوم یک - صنعت نفت یک| مگر معجزه‌ای در کار باشد/ سد آلومینیومی مقابل صنعت
گزارش تصویری/ آلومینیوم اراک یک - صنعت نفت آبادان یک