صحبت‌های محمد رجائیان، مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراک در حاشیه تمرین امروز تیم