ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک اماده میزبانی از بازی های خانگی آلومینیوم