قدردانی باشگاه آلومینیوم اراک از زحمات میثم مجیدی

قدردانی باشگاه آلومینیوم اراک از زحمات  میثم مجیدی، کاپیتان تیم در روز خداحافظی از فوتبال

 

 ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - هومن قاجار