تصاویری از خداحافظی میثم مجیدی

تصاویری از خداحافظی میثم مجیدی، کاپیتان تیم فوتبال آلومینیوم از فوتبال با بوسه به چهار گوشه زمین چمن

 

 ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - هومن قاجار