خداحافظی میثم مجیدی از دنیای فوتبال

 خداحافظی میثم مجیدی از دنیای فوتبال

«میثم مجیدی» کاپیتان آلومینیوم در دقیقه 20 بازی مقابل گل‌گهر، با بوسیدن چهارگوشه مستطیل سبز در سن 36 سالگی‌ازدنیای‌فوتبال خداحافظی کرد

 

My alt text