نشست هم اندیشی مدیرعامل باشگاه فرهنگی، ورزشی آلومینیوم اراک با خبرنگاران ورزشی برگزار شد

در این جلسه که دکتر محمد رجائیان مدیرعامل باشگاه، سید مهدی رحمتی سرمربی تیم بزرگسالان و خبرنگاران ورزشی حضور داشتند، حاضرین نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل مختلف مطرح کردند و مدیرعامل باشگاه و سرمربی تیم گزارش کاملی از آخرین شرایط باشگاه و تیم در حوزه های مختلف ارائه نمودند.

در پایان این جلسه از خبرنگاران ورزشی به پاس زحماتشان در طول مدت اخیر تجلیل شد.