مسعود صادقی هوادار تیم فوتبال آلومینیوم اراک

با همدلی و اتحاد قطعا موفقیت حاصل خواهدشد

مسعود صادقی هوادار تیم فوتبال آلومینیوم اراک درگفتگوی اختصاصی با روابط عمومی باشگاه درخصوص عملکرد تیم فوتبال آلومینیوم درنیم فصل اول لیگ آزادگان بیان داشت: تیم آلومینیوم یکی ازتیم هایی بود که خیلی زود وبابودجه خوبی بسته شد،ولی متاسفانه نتایج دلخواه هواداران حاصل نشد وهرچه به پایان نیم فصل نزدیک تر شدیم نگرانی هواداران نیزبیشترشد ودر حالی که می توانستیم از ۵ بازی که با تیم های قعرنشین داشتیم حداکثر ۱۵ امتیازبگیریم و خیالمان ازنظرامتیازی راحت باشد ولی متاسفانه فقط ۲ امتیازتوانستیم کسب کنیم واین امر باعث یاس وناامیدی هواداران شده بود و تعجب هواداران ازاین بود که چرا محمودفکری سرمربی پیشین آلومینیوم درشهرهای دیگر بهترازشهر اراک عمل کرده بود ولی دراینجا انتظارهواداران برآورده نشد.

ادامه مطلب

گزارش تصویری ؛ اولین جلسه فرهنگی سرمشوقین وهواداران باشگاه آلومینیوم

اولین جلسه فرهنگی ویژه سرمشوقین وهواداران باشگاه آلومینیوم اراک باحضور مهندس محرابی مدیرعامل باشگاه،معاون فرهنگی،مدیرروابط عمومی ورییس کانون هواداران روز جمعه 1 آذر ماه درسالن فرهنگی ساختمان باشگاه برگزارشد.

ادامه مطلب