گزارش تصویری؛ اولین جلسه کارگروه رسانه ای باشگاه فرهنگی،ورزشی آلومینیوم اراک