گزارش تصویری؛ امیدآلومینیوم اراک 1 امیدنساجی مازندران 2