یکشنبه, ۱۵ دی , ۱۳۹۸

مسعود صادقی هوادار تیم فوتبال آلومینیوم اراک

با همدلی و اتحاد قطعا موفقیت حاصل خواهدشد

  • مسعود صادقی هوادار تیم فوتبال آلومینیوم اراک درگفتگوی اختصاصی با روابط عمومی باشگاه درخصوص عملکرد تیم فوتبال آلومینیوم درنیم فصل اول لیگ آزادگان بیان داشت: تیم آلومینیوم یکی ازتیم هایی بود که خیلی زود وبابودجه خوبی بسته شد،ولی متاسفانه نتایج دلخواه هواداران حاصل نشد وهرچه به پایان نیم فصل نزدیک تر شدیم نگرانی هواداران نیزبیشترشد ودر حالی که می توانستیم از ۵ بازی که با تیم های قعرنشین داشتیم حداکثر ۱۵ امتیازبگیریم و خیالمان ازنظرامتیازی راحت باشد ولی متاسفانه فقط ۲ امتیازتوانستیم کسب کنیم واین امر باعث یاس وناامیدی هواداران شده بود و تعجب هواداران ازاین بود که چرا محمودفکری سرمربی پیشین آلومینیوم درشهرهای دیگر بهترازشهر اراک عمل کرده بود ولی دراینجا انتظارهواداران برآورده نشد.

صادقی باابراز خرسندی از انتخاب رسول خطیبی به عنوان سرمربی جدیدآلومینیوم اظهارداشت: خطیبی درزمان بازیگری یکی از بازیکنان خوب،با تعصب و بااخلاق کشور بود ودرهرتیمی که توپ می زد با تمام توان وجنگنده بازی می کرد ودرزمان مربیگری نیز کارنامه قابل قبولی به جای گذاشته است.

وی درادامه افزود: همه باید وظایف خودرابه خوبی وبه نحواحسن انجام دهند و مسئولین،اصحاب رسانه وهواداران پرشور آلومینیوم همگی بایدهمدل، همرنگ و متحد باشند تا موفقیت نهایی حاصل شود.

مسعود صادقی درپایان عملکرد روابط عمومی رارضایت بخش دانست وخاطرنشان کرد:عملکرد روابط عمومی باشگاه نسبت با سال های قبل بسیارخوب و مثبت بوده است وبا جرات میتوان گفت یک تحول درروابط عمومی باشگاه رخ داده است.